Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, dziękujemy za to że pozostają Państwo naszymi klientami. Działalność naszego sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych na potrzeby wystawiania dokumentów sprzedaży jak i przesyłania informacji o charakterze marketingowo handlowym. W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, to jest tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym mamy do przekazania Państwu kilka istotnych informacji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Spełniając Nasz obowiązek informacyjny wynikający w w/w przepisów uprzejmie informujemy, iż:

1) Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Lakierowanie Proszkowe Dariusz Krysiak
ul. Złotno 179
94-411 Łódź

2) Kontakt w sprawie danych osobowych
W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz kontaktować się:
- poprzez e-mail:biuro@orderpowder.pl,
- telefonicznie: 731-996-781,
- pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1)

3) Cele i podstawy przetwarzania oraz okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o najnowszych ofertach naszej firmy,

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu w każdej chwili.

4) Kategoria i pochodzenie danych osobowych
Dane osobowe: zwykłe
Informujemy, iż nie posiadamy w naszych bazach danych tzw. "danych wrażliwych"
Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana (lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych

5) Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – podmioty świadczące usługi hostingowe na naszą rzecz, realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na naszą rzecz, podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy; współpracujący z nami księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6) Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
- przenoszenia danych osobowych, 
Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Możliwość rezygnacji
Jeśli więc nie życzą sobie Pani/Pan otrzymywać informacji marketingowo-handlowych prosimy o wyrażenie takiej woli poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@orderpowder.pl o treści: „Proszę o niewysyłanie informacji marketingowo-handlowych do firmy…..”